NÁVOD K OBSLUZE VÝTAHU

maximální nosnost 400 kg (5 osob)

  1. Výtah do nástupiště přivolejte zmáčknutím tlačítka.

  2. Červená signálka potvrzení volby se rozsvítí. Požadavek na jízdu je zaznamenán a výtah přijede do stanice. Displej ukazuje polohu a směr jízdy. V kabině zmáčkněte tlačítko požadované stanice.

  3. Při projíždění kabiny směrem dolů a zmáčknutím  tlačítka ve stanici může výtah zastavit. Lze přistoupit do kabiny pouze v případě, že není plně obsazena.

  4. Při přetížení kabiny se rozsvítí signálka "přetíženo", poslední nastupující osoba musí vystoupit. Výtah bude opět v provozu po zhasnutí signálky.

  5. Zmáčknutím tlač. ◄► lze otevřít dveře.

  6. Zmáčknutím tlač. ◄► lze urychlit zavření kabinových dveří

  7. Samostatně používat a řídit výtah mohou osoby starší 10-ti let, mladší pouze v jejich doprovodu.

  8. V případě poruchy výtahu přivolejte obsluhu pomocí tlačítka "zvonek" nebo stiskněte tlačítko "telefon", čímž dojde k telefonnímu spojení s vyprošťovací službou nebo servisní firmou.

  9. V kabině výtahu je zakázáno kouřit! Zákaz používání výtahu při požáru nebo při evakuaci osob z objektu!

 

TRIPLEX v.o.s.

tel.: 495 518 851