HISTORIE DOMU URXOVA 8

Dům Urxova 8, Praha 8 - Karlín

Dům čp. 458 v Urxově ulici byl postaven v roce 1904 a sloužil jako dům s nájemními byty. Už tehdy zřejmě se záměrem doplnit vybavení domu výtahem, o čemž svědčí prostorné trojramenné schodiště. V přízemí byl hostinec, který byl po roce 1948 zrušen a předělán na byty.

Historie - Bytový dům Urxova 8, Praha 8 - Karlín    Historie - Bytový dům Urxova 8, Praha 8 - Karlín       Historie - Bytový dům Urxova 8, Praha 8 - Karlín        

Dům byl v počátku majetkem 4 sester  Uhlikových a jejich rodin a až do roku 1948 zde také mnozí  z jejich rodin (Kryšpínovi, Kiesweterovi, Libánští) bydleli, než se museli z rozhodnutí KSČ a magistrátu vystěhovat.

Rozhodnuti o vystěhování - Bytový dům Urxova 8,

       Není bez zajímavosti, že tento byt dostal k užívání tajemník KSČ Alois Háva....

Po roce 1992 přešel dům v restituci zpět do majetku rodiny. V roce 1995 byla provedena půdní nástavba, aby se původní majitelé mohli do domu znovu nastěhovat a začít dům značně zanedbaný z období OPBH uvádět do pořádku převážně z vlastních zdrojů, vzhledem k regulovanému nájemnému.

Před rekonstrukcí - Bytový dům Urxhova 8, Praha 8 Karlín   Po rekonstrukci - Bytový dům Urxhova 8, Praha 8 Karlín  

Při povodni v roce 2002 došlo k zatopení sklepů a přízemí do výše 2 m a veškeré práce se musely soustředit na opravu následků povodně. To si vyžádalo i novou fasádu a rekonstrukci elektrického vedení a rozvodu plynu. Při opravách byla obnovena značně poškozená a téměř neviditelná plastika Madony, která byla také v den svátku Cyrila a Metoděje v roce 2005 vysvěcena.

Plastika Madony - Bytový dům Urxhova 8, Praha 8 Karlín Vysvěcení Madony - Bytový dům Urxhova 8, Praha 8 Karlín

V současnosti je v domě 13 bytů a v přízemí poničeném povodní nebytové prostory připravené k rekonstrukci. Dnes je už dům v celkem dobrém stavu, byla provedena rekonstrukce osvětlení schodiště, domovních zvonků, vymalování schodiště a dokonce je instalován nový výtah.

Domovní zvonky - Bytový dům Urxhova 8, Praha 8 Karlín    Schodiště - Bytový dům Urxhova 8, Praha 8 Karlín    Výtah - Bytový dům Urxhova 8, Praha 8 Karlín