PŘÍZEMÍ 160 m2

1. vstupní místnost

PŘÍZEMÍ 160 m2